Warlord of Mars

Warlord of Mars

Information

ISBN: 9789175710082

Language: English

Format: ePub

Published: 2013-10-08

Berättelserna i science fiction-serien om John Carter på Mars (som heter Barsoom på marsianska) utgavs först kapitelvis i tidskrifterna All-Story Magazine (1912-1922), The Blue Book Magazine (1930-1935) och Amazing Stories (1927, 1941 och 1943). Årtalen i nedanstående tabell för de engelskspråkiga versionerna avser dock det år respektive roman utkom i bokform. De flesta utkom som bok något år efter tidskriftspubliceringen, förutom den sista, John Carter of Mars, som består av två separata berättelser (John Carter and the Giant of Mars, en barnberättelse skriven av hans son John “Jack” Coleman Burroughs, samt Skeleton Men of Jupiter, som blev Burroughs sista John Carter-historia) som publicerades i Amazing Stories 1941 och 1943, men som kom ut i bokform först 1964, 14 år efter Burroughs död.

Warlord of Mars

Warlord of Mars picks up where the previous book The Gods of Mars ended. John Carter’s wife Dejah Thoris is imprisoned in The Temple of the Sun by the false goddess Issus. Accompanying Dejah Thoris in captivity is another princess, Thuvia of Ptarth. John Carter leads a rescue that will take him across the planet to the northern polar regions of Barsoom.

The story was first published as a four-part serial in late 1913 and early 1914. Later published as a complete novel in 1919.